กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา รับสมัครสมาชิก อส. (หญิง)

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา รับสมัครสมาชิก อส. (หญิง) เพื่อบรรจุสั่งใช้สมาชิก ปฏิบัติภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar