จังหวัดพังงา ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง บาดเจ็บ 31 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบ Video Conference และติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดพังงา โดยมีนายสงบ สะโตน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

.

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 (ศปถ.) ได้แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 สะสม 7 วันของการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 67) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,044 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 2,060 คน ผู้เสียชีวิต รวม 287 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 7 จังหวัด ซึ่ง ศปถ. ได้ประสานจังหวัด องค์กร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินงานเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน พาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรการและการดำเนินงาน สร้างการสัญจรที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

.

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพังงา เกิดอุบัติเหตุทางถนน สะสม 7 วัน (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 67) รวมทั้งสิ้น เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 31 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จังหวัดพังงา จะได้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ มาวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข ถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล และตลอดทั้งปีต่อไป

.

#ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar