วิทยาลัยเทคนิคพังงา ร่วมขับเคลื่อนแผนป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนน ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก พร้อมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา Fix it Center บริการซ่อมเช็คสภาพรถฟรี ส่งมอบความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

วิทยาลัยเทคนิคพังงา โดยนายโกวิทย์ นวลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งมีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการในวันนี้ (11 เม.ย. 67) โดยมีนายกลวัชร์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์บริการถาวร (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต ๒ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

.

นายโกวิทย์ นวลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน หรือ Fix it Center ในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจุดบริการดังกล่าว เปิดให้บริการระหว่างตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น. โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นฟรีให้กับประชาชน มีการให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงบริการจุดพักรถ เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อน และมีความพร้อมในการเดินทางอย่างเต็มที่

.

อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ให้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม ที่นำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน . นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด และให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัดพังงา ในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar