จังหวัดพังงาเดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาล จัดขบวนรถคาราวานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งมอบความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ไทยให้กับประชาชน ย้ำ!! ตั้งเป้าปีนี้อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

ที่บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อ.เมือง จ.พังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 พร้อมปล่อยขบวนรถคาราวาน เพื่อร่วม รณรงค์ส่งมอบความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ไทยให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสงบ สะโตน หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

.

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า หลังจากที่ประเพณีสงกรานต์ในไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่

.

อีกทั้ง ยังมีการเพิ่มวันหยุดพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น ทำให้ในปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดพังงา ก็เป็นอีก 1 หมุดหมาย ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางทะเล

.

จังหวัดพังงา จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชนในทุกอำเภอ และมีการตั้งด่านชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ในจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยได้ตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ สนองนโยบายรัฐบาล “ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

.

#ขอขอบคุณภาพ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar