การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบรายงานการเตือนภัยทางสังคม พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ตอนบน เรื่อง "ผู้หญิง เหยื่อความรุนแรงจากความสัมพันธ์' รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี 2566 รายงานผลการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว ทราบผลการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ผลการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี 2566 การดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และการรายงานแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพังงา ประจำปี 2567

.

รวมถึงเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ภายใต้แผนขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 3568) เพื่อเป็นกรอบทิศทางนำไปใช้ในการบริหารจัดการ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

.

#ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar