จังหวัดพังงาร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( VCS )

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมถูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมีนาคม 2567) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุศรณ์ กระทรวงมหาดไทย

.

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้ติดตามประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, การจัดระเบียบสังคม, โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village), การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านระบบ ThaiQM, รายงานความคืบหน้าโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน โบสถ์ มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นต้น

.

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดด้วย

.

#ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar