รอง ผวจ.พังงา ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567, รายงานสถานการณ์เต่าทะเลขึ้นวางไข่ ในพื้นที่จังหวัดพังงา ปี 2566 – 2567 และทราบแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2568) และเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงเสนอชุมชนชายฝั่งที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งชุมชน (Locally Marine Area : LMIMA) ด้วย

.

#ขอขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar