จังหวัดพังงา ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา(ครั้งที่ 4) 

จังหวัดพังงา ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา(ครั้งที่ 4) 

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา(ครั้งที่ 4) มีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป  โดยกำหนดขายเอกสารการประมูล ระหว่างวันที่ 24มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน เวลาราชการ  กำหนดนำชี้เกาะรังนกอีแอ่นที่เปิดประมูล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองคืการบริหารส่วนจังหวัดพังงา  และกำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง องคืการบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในวันเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ www.phangngapao.go.th หรือสอบทางทางโทรศัพท์ 0 7648 1484


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar