“ผู้ว่าฯพังงา ร่วมหารือกับคณะการแพทย์แผนไทย จาก มอ.สงขลา และภาคเอกชน ผลักดันให้จังหวัดพังงา เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก”

วันที่ 8 พ.ย. 66 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , นายสมพงษ์ ดาวพิเศษ ประธานกรรมการบริษัท สตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด ,รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เนียมสุวรรณ คณบดีคณะการแพทย์แผนไทย และคณะ ในโอกาสเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการพื้นที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดำเนินโครงการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพังงา และหารือในการร่วมมือระหว่างกันเพื่อผลักดันโครงการ ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลางจังหวัดพังงา

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะจัดตั้งโครงการพื้นที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพังงา ด้วยการดำเนินกิจกรรมผ่านบริการของคณะการแพทย์แผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับบริษัท สตาร์โฮม บีช รีสอร์ท จำกัด เจ้าของพื้นที่ La Vita Sana เขาหลัก เพื่อให้เป็นพื้นที่นำร่องโครงการนี้ ซึ่งในจังหวัดพังงามีสถานที่ในการรองรับ คือ บริเวณตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง กับบริเวณตำบลบางไทร อ.ตะกั่วป่า และมองแนวทางการขยายไปยังเกาะคอเขาในอนาคตด้วย

เบื้องต้นการหารือในครั้งนี้ จะได้วางแผนห้วงเวลาเพื่อกำหนดแผนงาน ขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป้าหมายให้จังหวัดพังงาเป็น Andaman Health and Wellness Center ที่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติแถบจังหวัดอันดามัน ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน และประเทศไทย

ขอขอบคุณ เครดิตข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar