“สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 และพิธีถวายพระพุทธวรัตนปัญจมหามุณี”

วันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา นางสาวอุไรวรรณ แดงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ และพิธีถวายพระพุทธวรัตนปัญจมหามุณี ณ ห้องประชุมวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ในการนี้ พระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา และนายธีธัช ทองมี ผู้แทนเจ้าภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้า และปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน โดยกำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง และกำหนดพิธีถวายพระพุทธวรัตนปัญจมหามุณี เวลา 15.09 น. ณ ลานธรรมพุทธอุทยาน ซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และพิธีถวายพระพุทธวรัตนปัญจมหามุณี มีนายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล เป็นประธานในพิธี

ขอขอบคุณ เครดิตข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar