จ.พังงา รับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุมราคาสินค้าและโภคภัณฑ์ ป้องกันการกักตุน

จ.พังงา รับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมายควบคุมราคาสินค้าและโภคภัณฑ์ ป้องกันการกักตุน

วันที่ 2 ก.พ.65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พาณิชย์จังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายอำเภอ หน่วยงานในระดับอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พศ.2497 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ราคาเนื้อสุกรและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ปรับราคาสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ออกประกาศกำหนดให้เนื้อสุกรหรือโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งมีปัญหาการกักตุนหรือเกิดภาวการณ์ขาดแคลนโภคภัณฑ์ในท้องตลาดอย่างผิดปกติ เป็นโภคภัณฑ์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะทำการสำรวจฯ ตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง กำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและแบบเอกสารในการดำเนินการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 และดำเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2479 อย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้จังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดพังงาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตท้องที่ทุกอำเภอ ดำเนินการสำรวจตรวจสอบการกักตุนสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากพบเจอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อลดผลกระทบและป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบได้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสการกักตุนสินค้าต่างๆ สามารถแจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลข 1569 ได้ทันที


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar