สรุปผลการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดแอสตร้าเซเนก้า /ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/ไฟเซอร์ ของจังหวัดพังงา จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง)  
วันที่ 29 กันยายน  2564 
สรุปผลการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดแอสตร้าเซเนก้า /ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/ไฟเซอร์ ของจังหวัดพังงา 
 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2564


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar