ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาเยี่ยมชมแปลงผักพอเพียงปลอดสารพิษของอำเภอตะกั่วทุ่ง 

ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาเยี่ยมชมแปลงผักพอเพียงปลอดสารพิษของอำเภอตะกั่วทุ่ง 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกผักในศูนย์เรียนรู้ขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อส.อ.ตะกั่วทุ่งที่ 3 ที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านพักของนายอำเภอตะกั่วทุ่ง โดยมีนายเอกสิทธิ์ สองเมือง นายอำเภอตะกั่วทุ่ง และสมาชิกอาสากองรักษาดินแดนจังหวัดพังงา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำชมแปลงผักปลอดสารพิษที่กำลังเจริญเติบโตหลายแปลงอยู่ในขณะนี้

สำหรับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เป็นหนึ่งของโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอตะกั่วทุ่ง และได้ขยายผลต่อจากโครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” ของจังหวัดพังงา จะเห็นได้ว่ามีการนำพื้นที่ว่างบริเวณบ้านพักของนายอำเภอตะกั่วทุ่ง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกผักสวนครัวแบบโตเร็วชนิดต่าง ๆ สลับหมุนเวียนให้มีความหลากหลาย เมื่อเจริญเติบโตก็ได้แบ่งปันกันและส่วนหนึ่งก็นำไปจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ นับเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้เริ่มต้นพึ่งพาตนเองแบบพอเพียง

ซึ่งทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาได้ทำการขับเคลื่อนโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกพืชผักแบบง่ายๆไว้รับประทานกันเอง ไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาด ลดรายจ่ายในครอบครัว และถ้าหากมีผลผลิตมากพอก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar