สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างเสาอากาศ ระบบ เอ เอ็ม ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จะทำการขายครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างเสาอากาศ ระบบ เอ เอ็ม ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา จะทำการขายครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างเสาอากาศ ระบบ เอ เอ็ม ความถี่ 1341 กิโลเฮิร์ตซ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน 1 รายการ ราคาประเมิน 12,000 บาท ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ผู้สนใจจะเสนอราคา ต้องยื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้วันที่ไปรษณีย์ลงรับเป็นสำคัญ และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ สวท.พังงา ถ.เทศบาลบำรุง ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 076 460 660 ในวัน เวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar