อบต.เกาะยาวน้อย มีความประสงค์จะประมูลราคาเช่าท่าเทียบเรือ ของ อบต.เกาะยาวน้อย จำนวน 3 ท่า

อบต.เกาะยาวน้อย มีความประสงค์จะประมูลราคาเช่าท่าเทียบเรือ ของ อบต.เกาะยาวน้อย จำนวน 3 ท่า คือ ท่าเทียบเรือคลองกาหมาย หมู่ที่ 1   ท่าเทียบเรือท่าเขา หมู่ที่ 4  และท่าเทียบเรือท่ามาเนาะห์ หมู่ที่ 6  ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีกำหนดให้เช่า เวลา  1 ปี โดยการยื่นซองเสนอราคา ในอัตราขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 350,000 บาท/ปี กำหนดดูสถานที่ให้เช่า ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  กำหนดยื่นซองเช่าทรัพย์สินในวันที่ 29 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย  และจะเปิดซองประมูลในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่เดียวกัน  ผู้สนใจ ขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง อบต.เกาะยาวน้อย  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2564  ดูรายละเอีนดได้ที่ www.yaonoi .go.th สอบถามทางโทรศัพท์ 0 7659 7122 ต่อ 107 ในวัน เวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar