ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธชินราชและมหกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและผลิตภัณฑ์อาชีพสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา

วันที่ 8 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธชินราชและมหกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์อาชีพสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมการศึกษาและผลิตภัณฑ์อาชีพของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา ทั้ง 8 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา สู่การปฏิบัติงานในเชิงประจักษ์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

ขอขอบคุณ เครดิตข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar