ผู้ว่าฯพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 16.00 น. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา, พัฒนาการจังหวัดพังงา ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา , ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา ผู้แทนนายอำเภอตะกั่วทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมรายนางจินดา สะไมโสบ สามีประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา รายได้ไม่แน่นอน รับภาระเลี้ยงดูบุตรในวัยเรียน รวม 3 คน ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากงบโครงการ "บ้านกาชาดผาสุก " ประจำปี 2566 งบซ่อมบ้านคนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท

ทั้งนี้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบกระเช้าสิ่งของ พร้อมเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณ เครดิตข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar