รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่โรงแรม เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนโรงแรม การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 4 แห่ง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 190/2551 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ได้รับคำขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่อำเภอเมืองตะกั่วป่า จำนวน 4 แห่ง คือ โรงแรมเขาหลัก แมริออท บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา, โรงแรมบ้านช่องฟ้า, โรงแรมรักโคซี่ และโรงแรมนางทอง เบย์ รีสอร์ท

ขอขอบคุณ เครดิตข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar